FAQ

Frequently Asked Questions

Wat is een paardenosteopaat?


Osteopathie is een manuele behandelingsmethode die steunt op een goed onderbouwde kennis van anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie. Hierbij wordt het lichaam als één geheel beschouwd en tracht men de disbalans in het lichaam te herstellen.

Osteopathie richt zich op 3 verschillende systemen binnen het lichaam: 1. Het pariëtale systeem: dit omvat botten, gewrichten, spieren en pezen. 2. Het viscerale systeem: de organen inclusief bloedvaten, lymfe en zenuwen. 3. Het craniosacrale systeem: het systeem wat de verbinding tussen schedel en heiligbeen vormt. Dit omvat de hersenen, het ruggenmerg en de daarbij horende vliezen.

Wat doet een paardenfysiotherapeut?


Dierenfysiotherapie is vergelijkbaar met humane fysiotherapie kinesitherapie). De behandelingstechnieken die hier gebruikt worden, zijn dan ook hetzelfde. Denk daarbij aan massage, stretching, mobilisaties, oefentherapie, elektrotherapie en ultrasoon geluid.

Fysiotherapie heeft verschillende voordelen:

Het verbetert de mobiliteit, kracht en coördinatie, vermindert pijn en zwelling en zorgt voor een sneller herstel.

Wat is chiropractie voor paarden?


Chiropractie is een discipline die zich voornamelijk toelegt op de diagnose, de behandeling en de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met in het bijzonder nek- en rugklachten: De chiropractor gespecialiseerd in de behandeling van gewrichts-, spier- en aanverwante zenuwaandoeningen, vooral aan de wervelkolom en de omliggende gewrichten. Chiropractie maakt geen gebruik van medicijnen, inspuitingen, infiltraties of operatieve ingrepen. De belangrijkste behandelingsmethode heeft speciale aandacht voor de wervelkolom en bestaat uit snelle, korte, precieze impulsen op een gewricht of spier die gewoonlijk pijnloos verlopen. Daarnaast omvat de behandeling door de chiropractor spierversterkende en mobiliserende oefeningen alsook advies over de algemene nek- en rughygiëne. (Bron: Belgische vereniging van chiroptractors)

Wat is een blokkade bij het paard?


Een blokkade van een gewricht vertaalt zich in een verminderde beweging in een bepaalde bewegingsrichting. Bij een geblokkeerd niveau in de rug is er geen beweging meer in een bepaalde richting tussen twee opeenvolgende wervels. Doordat er geen beweging plaats vindt, is er geen registratie van prikkels uit de receptoren van deze gewrichten en treedt er bijgevolg pijn op. 

Hoeveel keer heeft een paard een behandeling nodig?


Minstens 1x/jaar is een behandeling nodig om preventief een probleem op te sporen. Indien een gekend of terugkerend probleem, kan het aangewezen zijn frequenter te behandelen. 

Mag ik meteen rijden met mijn paard na een behandeling?


Dit hangt af van de soort behandeling die je paard ontvangen heeft en wat de paarden professional je meegeeft als advies. Stel deze vraag dus zeker op het einde van elke behandeling van je paard.

Wat is lasertherapie voor paarden?


LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ofwel fotobiomodulatie. Lasertherapie vermindert pijn en zwelling, en verbetert mobiliteit. De lichtstralen (fotonen) stimuleren op cellulair niveau weefselregeneratie. De laserstraal activeert fotonen doorheen de huid, dewelke energie (ATP) leveren. Foton-energie activeert een atoom, waardoor een elektron energie krijgt. Waardoor deze naar een hogere energetische schaal gaat. Dit leidt tot een reeks gunstige effecten op weefselniveau.

Is lasertherapie pijnlijk voor paarden?


Lasertherapie is niet pijnlijk en er is dus geen verdoving noch bewegingsbeperking vereist bij de paarden.  Een paard kan eventueel een milde warmte of tintelingen waarnemen. Vaak wordt er al na een eerste behandeling verbetering vastgesteld. Maar voor een optimaal resultaat vereisen de meeste paarden verschillende behandelingen, dit kan variëren van 3 tot 10 behandelingen of meer.

Wat is acupunctuur voor paarden?


Acupunctuur is een medische complementaire techniek, uitgevoerd door dierenartsen of andere medisch geschoolden in België, die historisch gezien haar oorsprong vindt in de Traditionele Chinese Geneeskunde:

Het doel is een therapeutisch effect te bekomen door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het lichaam met behulp van steriele naalden:

Wat is dry needling voor paarden?


Dry-Needling is een relatief nieuwe behandeling, die door dierenartsen en fysiotherapeuten over de hele wereld gebruikt wordt. Dry-Needling kan gebruikt worden als onderdeel van de complexe behandeling van (chronische) musculo-skeletale pijn en kan worden toegepast door huisartsen, reumatologen, orthopedisch chirurgen, bewegingstherapeuten, pijnspecialisten, tandartsen en fysiotherapeuten, osteopaten, etc.. (Bron : Leonid Kalichman P.T., Ph.D.; Simon Vulfsons, M.D)

Wat is kreupelheid bij paarden?


Kreupelheid is een symptoom van iets dat genoeg pijn doet in een ledemaat of het lichaam waardoor het paard zijn gang verandert om de belasting van het getroffen ledemaat te verzachten. De wijziging in deze belasting creëert meestal een asymmetrie in de gang van het paard. Aangezien een paard 60% van zijn lichaamsgewicht op de voorhand draagt komt kreupelheid hier dan ook vaker voor.

Hoe kan je zien of een paard kreupel loopt?


Sommige vormen van kreupelheid zijn duidelijk. Het paard zal het been constant ophouden en/of plaatst bijna geen gewicht op het been in combinatie met een hoofdlift bij verplaatsing. Paarden gebruiken de positie van hun hoofd en hals om het gewicht op de voorhand te beheersen. De verandering in beweging van het hoofd en de positie helpt meebepalen of je paard kreupel is op de voorhand. Kreupelheid op de achterhand is moeilijker te dedecteren. De beweging van het bekken zal helpen om een asymmetrische belasting aan te tonen.

Of het een hoefprobleem of een blokkade in het lichaam is van het paard laat je beter onderzoeken door je dierenarts, hoefbekapper en indien nodig d.m.v. een behandeling zoals osteopathie, chiropraxie, sportmassage,...

Hoe weet je of je paard lintwormen heeft?


Dit kan je niet weten tenzij je het laat testen d.m.v. een speekseltest. Je besteld een speekseltest van Equisal bij je paarden dierenarts en neemt zelf de test af bij je paard en stuurt het speekselstaal op via de post om het resultaat te ontvangen. 

Hoe vaak moet je de hoeven van je paard bekappen?


Om de 6 à 8 weken dienen de hoeven van je paard verzorgd (bekapt) te worden. Tijdsinterval is verschillend tussen paarden op basis van de hoefgroei.  Gezonde hoeven hebben geen witte-lijn seperatie, barsten, scheuren, afschilfering en de hoornwand zal glad en sterk zijn. Biedt ondersteuning d.m.v. aangepaste voeding voor gezonde en sterke hoeven.

Wat heeft een paard nodig van voeding?


Paarden zijn van nature vezeleters: Takken, struiken, uitgedroogd gras, etc. zijn de basis van een goed uitgebalanceerd rantsoen. De meeste gedomesticeerde paarden krijgen 2 à 3 voerbeurten per dag, terwijl de spijsvertering van een paard van nature gemaakt is om constant kleine hoeveelheden te eten. Aangezien dat de maag van het paard nauwelijks kan uitrekken, eet een paard gemiddeld 16u per dag.
Er zitten diverse energiebronnen in het krachtvoer voor paarden: suikers en zetmeel (snelle energiebronnen), maar ook vezels (langzame energiebron) en vetten (een extra energiebron). Maar opgelet met vetten: extra toevoegen van vetten is niet belangrijk aangezien een paard niet echt een 'vetverteerder' is. Krachtvoer is niet belangrijk bij extra sportprestaties, want het is enkel nodig wanneer het ruwvoeder een tekort heeft aan eiwitten, vitamines en mineralen. Tip: Test daarom steeds ook het hooi.

Hoe vind je een goede lesgever paardrijden?


Goede paarden lesgevers blijven zich constant bijscholen om ook te groeien en evolueren om zo ruiters steeds beter en verfijnder te kunnen helpen. Ze focussen op houding en zit van de ruiter om paarden te helpen vrijer te kunnen bewegen, gebaseerd op een holistische aanpak, rekening houdend met vele variabelen: fysieke & mentale toestand van het paard, gebruikt materiaal, fysieke mogelijkheden van de ruiter, volwaardige inbreng van het paard volgens zijn of haar aanleg & mogelijkheden gevoel & kennis/kunde van de ruiter. Vanuit respect, veiligheid en vertrouwen. Met als doel ontspanning en plezier voor mens en paard.

Op zoek naar meer paarden antwoorden?

Stuur ons een mailtje met je vraag