Artikels

Artikels

6 tips voor: "Help mijn paard loopt gevoelig!"


Een oproep die op vele fora terug te vinden is.


“Uw smid heeft hem te kort bekapt.”

“Uw paard is traditioneel bekapt, verander naar een natuurlijk bekapper.”

“Ze hebben uit uw zool gehaald, dat mag niet.”

“Het is heel normaal dat uw paard na een bekapping gevoelig loopt.”

“Dunne zolen, zeker en vast.”

Zijn een aantal standaard antwoorden die op deze vraag in de opmerkingen staan te lezen.


Sanne Ledure, Meester Hoefsmid en barefoot (anatomisch) bekapper vertelt:

Ik verbaas me er telkens over hoe snel mensen achter hun scherm een diagnose kunnen stellen waarom het paard gevoelig loopt.


Er zijn namelijk bijzonder veel verschillende oorzaken waarom het paard gevoelig loopt. De manier waarop hij gestald staat is hierin niet de minste.

“De voeten van het paard zijn de ondergrond waarop hij staat”. Las ik ooit. En hierin is zeker een kern van waarheid terug te vinden.


Staat uw paard veelvuldig op een zachte bodem (de weide, de box vol stro, een paddock) heb je veel kans dat wanneer hij op een harde brokkelige ondergrond loopt hij door de knieën gaat.


Als wij onze schoenen uitdoen en over de kiezels worden gejaagd zullen we dat ook onaangenaam vinden en proberen om zoveel mogelijk de graskant op te zoeken.


Paarden die op een paddock paradise gehouden worden, krijgen vaak verschillende ondergronden aangeboden. Een stukje lavasteen voorzien is niet onverstandig. De zolen worden gemasseerd, de oude zool valt er vanzelf uit en de voet past zich stilletjes aan aan de hardere ondergrond. Te kleine lavasteentjes kunnen zich wel in de witte lijn duwen, waardoor de ontwikkeling van WLD dan weer wat meer vrij spel krijgt.


Een paard dewelke 24/24 in zijn zachte box verwend wordt zal veel minder sterke zolen ontwikkelen, hij heeft die ook de meerderheid van de tijd niet nodig, en wanneer er op wandeling plots een kiezelpad opduikt zal dit te merken zijn aan zijn looptempo. De wijze waarop het paard bekapt wordt zal hierin weinig verschil maken.


De ondergrond waaraan hij het meest wordt blootgesteld is hierin bepalend.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer een paard van de ijzers wordt gehaald. Sommige eigenaars verwachten dat hun paard meteen fantastisch over elke ondergrond zweeft. Ze vergeten hierbij dat de zool die plots in steun kan komen helemaal niet gewoon is aan die ondergrond. De zool zweefde tot voor kort nog gezellig boven die ondergrond uit. Beschermd door het ijzer. Een aanpassingstermijn van 6maand tot een jaar is niet ongewoon.


En dan nog blijft het van belang op welke manier het paard gehouden wordt, wat hij eet en hoe hij getraind wordt.


Wees je bewust van wat je van je paard vraagt wanneer hij van de ijzers gaat. Het is geen goed idee om meteen een rit van 30 km te gaan rijden. Ook niet op een overwegend zachte ondergrond. Wanneer een paard net van de ijzers is, komt het vaak voor dat er zich kneuzingen in de zool ontwikkelen. In het ergste geval kan er mechanische bevangenheid optreden.

Kies daarom iemand met voldoende scholing die weet welke processen de voet doorgaat.

Bekijk goed op welke manier je je paard verder kan ondersteunen. Voeding en training zijn hierin essentieel.


6 tips:

 1. Bekijk de voeding van uw paard. Voeding heeft grote invloed op de kwaliteit van uw voeten.
 2. Biedt je paard verschillende ondergronden aan.
 3. Zorg dat je paard bekapt is door iemand die voldoende scholing heeft gehad (internetwijsheid en een cursusweekend zijn ontoereikend)
 4. Gebruik hoefschoenen wanneer je met je paard blootvoets over een nieuwe ondergrond gaat.
 5. Let op dat je bij gevoeligheid geen belastende gangen gaat rijden. (draf en galop zorgen voor meer belasting dan stap)
 6. Gun je paard de rust die hij nodig heeft. Heb je geen geduld, laat de situatie dan zoals hij is.


Heb je vragen hierover? Stuur dan een PB of een mailtje naar info@paardentherapeuten.be of contacteer Sanne rechtstreeks via https://paardentherapeuten.be/.../hoefo.../sanne-ledure.html


door Sanne Ledure- Meester Hoefsmid

" Mijn paard mankt!" Waarom behandel je dan de rug? 


" Het is niet altijd voor iedereen even evident om aan te nemen dat problemen in de benen van een paard ook hun oorsprong in de rug kunnen hebben. " zegt Charlene Malysse - Dierenosteopaat.


Heel vaak zullen paarden geblokkeerd zitten in de thoracolumbale overgang (hierna TLO genoemd), dat is de zone onder en net achter het zadel.


Blokkades in deze typische plaats worden gekenmerkt door een aantal klachten of symptomen die heel uitgebreid kunnen zijn. Elk paard is een individu en zal dus ook de pijn op een andere en individuele manier gaan vertalen naar ons. Om de oorzaak van de symptomen goed te kunnen begrijpen, moeten we eerst uit de doeken doen wat een blokkade is en waar een blokkade in bijvoorbeeld de TLO-zone invloed op heeft. Pas daarna kunnen we uitleggen wat de symptomen zijn zodat eigenaars in de toekomst beter zullen begrijpen wanneer hun paard last heeft.


WAT IS EEN BLOKKADE?

Een blokkade van een gewricht vertaalt zich in een verminderde beweging in een bepaalde bewegingsrichting. Bij een geblokkeerd niveau in de rug is er geen beweging meer in een bepaalde richting tussen twee opeenvolgende wervels.

Doordat er geen beweging plaats vindt, is er geen registratie van prikkels uit de receptoren van deze gewrichten en treedt er bijgevolg pijn op (door een ingewikkelde pijnpoorttheorie die ik jullie zal besparen). Indien dit over een langere periode blijft bestaan zal er sensitisatie (overprikkeling) optreden van dit segment. Alle informatie die vanuit dit segment verder in het lichaam wordt verstuurd is bijgevolg ook gestoord.

Een blokkkade zal zo de doorbloeding verminderen in de zones die bezenuwd worden door dit segment, alsook een hypertonie (gestegen spanning) van de bijhorende spieren veroorzaken, de zweetsecretie aanvuren, een overgevoeligheid van de huid induceren, maar er kan ook een gestoorde functie van een orgaan ontstaan dat door dit bepaalde segment is bezenuwd.


WAT IS DE TLO-ZONE EN WAAR HEEFT EEN BLOKKADE IN DEZE ZONE INVLOED OP?

De thoracolumbale overgang is de zone die bij de meeste paarden onder het zadel en er vlak achter valt. Deze zone heeft op veel plaatsen in het lichaam zijn invloed.

Eerst zullen we de belangrijkste fysiologische gevolgen aanduiden:

De huid van de rug die deze zone omvat zal heel wat gevoeliger worden alsook de huid van het achterbeen. Deze zones kunnen ook een verhoogde zweetsecretie vertonen.

De rugspieren die langs deze zone lopen zullen meer gespannen en bijgevolg ook gevoeliger zijn. Tevens kan hetzelfde gebeuren met de spieren in het achterbeen die geïnnerveerd worden door deze zone.

Er kunnen enkele organen een gestoorde functie vertonen: het colon en rectum (door de plexus mesentericus), de nieren (door plexus renalis), en tot slot de voortplantingsorganen en blaas (door plexus hypogastricus).


BIOMECHANISCHE GEVOLGEN IN DEZE ZONE:

Een paard beweegt in diagonalen (links voor & rechts achter, rechts voor & links achter). Deze diagonalen kruisen ook ter hoogte van de TLO. Een blokkade in dit gebied kan dus op zowel de voorhand als op de achterhand zijn uitwerking hebben.

Een belangrijke spier die over deze zone loopt is bijvoorbeeld de M. Latissimus Dorsi. Deze driehoekige spier loopt vanop de fascia thoracolumbalis op het bekken en de onderrug naar het voorbeen (humerus oftewel bovenarm), en bedekt een groot deel van de rug. Wanneer het paard opgezadeld is, ligt deze spier grotendeels onder het zadel. Bij een blokkade zal deze spier dus hypertoon worden, waardoor ze dus ook stugger wordt en tegentrekt bij het bewegen. Het naar voor plaatsen van het voorbeen zal dus bijgevolg moeilijker gaan. Ook het naar achter kantelen van het bekken wordt tegengehouden, waardoor het achterbeen ook niet zo ver onder het paard kan gebracht worden. De spier wordt ook zwakker door de gestegen spanning, dus het paard zal ook hinder vertonen bij het naar achter trekken van het gesteund voorbeen.


We mogen eveneens de Psoas-groep niet vergeten (M. Psoas Major en Minor en M. Iliacus). Deze spiergroep heeft algemeen zijn oorsprong op de wervels in de TLO en de laatste ribben, en loopt naar het dijbeen van het achterbeen. Een gestegen spanning van deze spiergroep, door een blokkade in de TLO, zal dus om dezelfde redenen als hierboven beschreven ook de bewegingen van de achterhand beperken.

Er zijn natuurlijk nog veel spieren die de TLO-zone gaan kruisen of die erdoor bezenuwd worden, maar het is niet nodig deze allen op te sommen.

TLO heeft dus eerder directe invloed op de achterhand door zijn rechtstreekse bezenuwing van huid en spieren, maar kan ook via de spierkettingen onrechtstreeks een invloed op de voorhand hebben.


WAT ZIJN DE TE VERWACHTEN SYMPTOMEN?

Hieronder zullen eerder de rijtechnische symptomen en de gedragsproblemen besproken worden dan de fysiologische symptomen omdat ze duidelijker te zien of op te merken zijn door de eigenaar.

Een paard dat blokkades heeft in de TLO zal moeite hebben met het onderbrengen van de achterhand. De pas wordt verkort waardoor het kan lijken dat het paard mankt achteraan.

Hetzelfde geldt voor de voorhand: het voorbeen kan door de gestegen spanning van de M. Latissimus Dorsi niet zo ver naar voor worden gezet waardoor het paard een kortere pas zet en dus kan gaan manken.


Door de extra druk die op deze zone terecht komt via het gewicht van de ruiter kan het paard ook gaan protesteren: geen stelling willen/kunnen aannemen, geen aanleuning krijgen, onder de ruiter weglopen, schudden met het hoofd, bokken, in sommige gevallen zelfs steigeren, enzoverder. Deze zone is algemeen door de blokkade al gevoeliger (zowel de huid als de spieren zijn overgevoelig) zodat de extra druk van het ruitergewicht net de spreekwoordelijke druppel kan zijn.


Veel blokkades in de TLO vertalen zich ook in problemen met de galop: het paard gaat steeds in contragalop of kruisgalop. Dit komt doordat de diagonalen ter hoogte van deze zone kruisen.

Minder duidelijke symptomen kunnen voortplantingsproblemen zijn door de gestoorde functie van de voortplantingsorganen, alsook problemen met de spijsvertering. Hier gaan we in dit artikel niet verder op in.


HOE LOSSEN WE HET PROBLEEM OP?

Algemeen kan worden gesteld dat de TLO een belangrijke zone is die voor veel problemen kan zorgen doorheen het hele paardenlichaam. De rug vormt de aansturing van het ganse lichaam, waardoor een probleem in de rug zich kan vertalen in oneindig veel symptomen. Het is dus niet omdat uw paard bijvoorbeeld mankt dat het probleem daarom altijd in het desbetreffende been of de hoef te vinden is.

Een check-up en aansluitende behandeling is belangrijk teneinde veel problemen te voorkomen of te verhelpen.

& tekst door Charlene Malysse.


Heb je vragen omtrent het manken van je paard of rugpijn? Stuur dan een PB of een mailtje naar info@paardentherapeuten.be

Of contacteer Charlene direct via https://paardentherapeuten.be/.../charlene%20malysse.html

door Charlene Malysse - Dierenosteopathie

De 5 tips voor een stressvrij transport en verhuizing van paarden. 


Paarden zijn neophobes, ze zijn bang van nieuwe dingen en situaties. We kunnen hen zelf onderstreunen de stress te verlagen tijdens transport en verhuizing.


Hierbij enkele tips om het stressniveau laag te houden van je paard:

 1. Zorg ervoor dat je paard voldoende gehydrateerd is: Paarden zweten tijdens transport, de één wat meer of de ander, je kan hen ondersteunen door electrolyten te supplementeren, 2 tot 3 dagen voor het transport.
 2. Geef probiotica voor een goede weerstand: Door het transport en de stress die daarbij komt kan de darmflora verstoord raken waardoor de immuniteit verlaagt.
 3. Geef je paard na het transport direct de mogelijkheid om los te lopen of met een lange lijn vast te binden: Paarden die de mogelijkheid krijgen om het hoofd op schouderhoogte te laten zakken hebben minder kans op ademhalingsstress. Door hun hoofd op een natuurlijke manier laag te houden kan het paardenlichaam ook eventuele slijmen draineren.
 4. Paarden passen zich vlotter aan wanneer je de dagelijkse routine gaat hanteren (zoals voedertijden, verzorging): Schakel geleidelijk aan over zodat je paard zich kan aanpassen.
 5. Geef je paard een gezondheidscheck-up door een paarden professional na het transport of verhuizing: Paarden bouwen snel stress op in een nieuwe omgeving en een behandeling kan zeker helpen.


Foto door Linse Alofs - Osteopathie voor Paarden: een behandeling na de verhuizing van paarden.


Heb je nog vragen of problemen hieromtrent? We helpen je graag verder: stuur een mailtje naar info@paardentherapeuten.be

Meer informatie over Linse via https://paardentherapeuten.be/.../osteo.../linse-alofs-.html


door Paarden Therapeuten / Professionals

Wanneer bel je naar de paardenosteopaat? 


Vandaag stellen we aan jullie voor: Charlotte Stoffelen, Paardenosteopaat EDO en hondenosteopaat, bij Hoef & Woef en het nieuwste lid in ons netwerk van professionele paarden experts.

Op zoek naar een natuurlijke manier om paarden te behandelen heeft Charlotte geleid naar de opleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dit was voor haar een goede vooropleiding om vervolgens de studie paardenosteopathie aan te vatten.

In 2017 is ze afgestudeerd als humaan kinesitherapeut aan de KULeuven en datzelfde jaar heeft ze de opleiding paardenosteopathie aan The Vluggen Institute te Waldfeucht gestart. Door deze achtergrond als humaan kinesitherapeut heeft ze geleerd kritisch en doorgrondig te werken. In oktober 2019 is ze afgestudeerd als paardenosteopaat.

Bovendien neem Charlotte graag ruim mijn tijd om jouw paard te behandelen. Haar doel is om elk paard weer zo gebalanceerd mogelijk te krijgen.

Wanneer bel je dan naar de paardenosteopaat?


1. GEDRAG: headshaking, hoofdschuw, singeldwang, problemen met opzadelen algemeen, nervositeit, in zichzelf keren, minder energie, bijten, overgevoeligheid bij borstelen, agressie, asociaal naar andere paarden, weinig eetlust, onhandelbaar, verlatingsangst, …


2. FYSIEK: stijfheid, struikelen, verminderde bespiering, moeilijk buigen naar één bepaalde kant, manken of onregelmatigheden zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt, moeite met verzameling, niet willen halsstrekken, scheef dragen van de staart, stalbenen, hanetred, overmatig plassen, huidproblemen, moeilijk verlies van wintervacht, onverklaarbaar hoesten, slecht herstellen na ziekte, vruchtbaarheidsproblemen, abnormale hengstigheid, abnormale stoelgang, terugkerende koliek, hoefbevangenheid, lusteloos veulen na geboorte, …


4. PRESTATIES: onregelmatig lopen, grillig rijgedrag, weigeren voor de sprong, weglopen of bokken, niet aan been rijden, moeite met stelling nemen, problemen met overgangen, stijfheid aan 1 of beide zijdes, weinig ruggebruik, blokkeren, vluchten, moeilijk onderbrengen van de achterhand, verzet zich tegen het bit, moeite met linker of rechtergalop, …


5. PREVENTIEF: We leggen onze paarden vaak een levensstijl op die onnatuurlijk is. Een paard in de natuur beweegt en eet bijna de hele dag, terwijl wij hun in stallen opsluiten en vaak maar 2x per dag voeren. Paarden worden daarnaast vaak competitief gebruikt, wat het risico op blessures en onregelmatigheden verhoogt. Daarbovenop ontstaan veel problemen bij paarden door inwerking van het ruitergewicht en/of een slecht passend zadel. Buiten dit alles kunnen paarden zichzelf natuurlijk ook pijn doen door een gevecht of val op de weide. Daarom heeft elk paard er baat bij om steeds zo optimaal en soepel mogelijk te zijn.


Heb je een vraag over paarden osteopathie voor Charlotte aarzel dan niet om een berichtje te sturen naar info@paardentherapeuten.be

Of neem contact op met Charlotte via:

https://paardentherapeuten.be/.../charlotte-stoffelen.html

GezondheidOp zoek naar een paarden opleiding of cursus/webinar?


Volg ze bij de Paarden experts Academy: Hier kan jij als ruiter, paardeneigenaar of liefhebber bijleren van de paarden experts!

De paarden experts delen graag hun kennis & advies omtrent alles over paarden gezondheid, verzorging, paardentraining, ruitersportmateriaal en veiligheid, ter bevordering van het paardenwelzijn.


Er zijn 3 onderdelen in de Paarden experts Academy:


1. Masterclasses

2. Focus Op Paarden

3. Artikels


Hier kan je terecht voor online paarden opleidingen en cursussen/webinars, paarden topics en wetenschappelijk onderbouwde artikels voor paardeneigenaren die op een andere manier naar de gezondheid van hun paard willen kijken en zich daarbij wensen te informeren maar ook inspireren.


door Paarden Therapeuten / Professionals

Wist je dat? Je paarden kan leren communiceren d.m.v. symbolen?


In 2016 werd een studie uitgevoerd met 23 paarden die een methode aanleerden waarbij ze communiceren door verschillende neutrale visuele symbolen aan te raken, om te vertellen of ze een deken op willen hebben of niet.


Hoe werd dit aangeleerd aan de paarden?

Paarden werden getraind tot 10-15 min per dag met een trainingsprogramma bestaande uit tien stappen in een strategische volgorde.


Geconditioneerde beloning werd toegepast om de paarden het bord te leren benaderen en aanraken, en om de betekenis van drie verschillende symbolen te begrijpen. Warmte- en koude-uitdagingen werden uitgevoerd om te helpen leren en om het niveau van begrip te controleren.

Een leercriterium van correcte antwoorden voor 8-14 opeenvolgende proeven moest worden bereikt alvorens verder te gaan.

Na de invoering van de vrije keuze situatie, gemiddeld op trainingsdag 11, kon het paard kiezen tussen een "no change" symbool en het symbool voor ofwel "deken op" of "deken af", afhankelijk van de vraag of het paard al droeg een deken of niet.


Op dag 14 hadden 23/23 paarden met succes de taak geleerd binnen deze periode.

Opmerking: Paarden van het warmbloedras hadden minder trainingsdagen nodig om criterium te bereiken dan koudbloedige paarden.


Paarden werden vervolgens getest onder verschillende weersomstandigheden:

Uit de resultaten blijkt dat de gemaakte keuzes, d.w.z. het aangeraakte symbool, niet willekeurig waren, maar afhankelijk van het weer. Paarden kozen ervoor om te zonder een deken te blijven bij mooi weer, en ze kozen voor een deken wanneer het weer nat, winderig en koud was.

Dit geeft aan dat paarden beiden inzicht hadden in het gevolg van hun keuze op eigen thermisch comfort en dat ze met succes hadden geleerd om hun voorkeur te communiceren met behulp van de symbolen. De methode vertegenwoordigt een nieuw hulpmiddel voor het bestuderen van voorkeuren bij paarden.


(Bron: Applied animal behaviour science, o.l.v. DA Cecilie M Mejdell)


door Paarden Therapeuten / Professionals

5 Fundamentale aandachtspunten voor succesvolle dressuurruiters!


"Net als ballet is het de mate van elasticiteit, souplesse, en het duurt jaren en jaren van praktijk en training om alle verschillende bewegingen die mogelijk zijn te kunnen uitvoeren." - Nicola Naylor - Dressage


Dressuurpaarden kunnen steeds winnen wanneer ze:

1. Prestaties onderhouden:

een wetenschappelijke studie wijst aan dat 33% van de verwondingen kreupel-gerelateerd zijn, terwijl ongeveer 20% gerelateerd waren aan rugpijn.

Veterinaire problemen zo snel mogelijk aanpakken: subklinische zo vroeg mogelijk opsporen zodat je de juiste medische hulp of behandeling kan laten toepassen.


2. Trainingsgericht werken:

spierontwikkeling is essentieel om de vereiste vaardigheden uit te voeren en een stabiel ondersteuningsplatform te bieden voor de rijder en (hun eigen) ledematen, wat steeds belangrijker wordt met een grotere extravagantie van beweging.


3. Tack (hoofdstel en zadel) goed gebruiken:

de interactie tussen paard & ruiter & tack is essentieel voor zowel de houding en beweging van het paard als die van de ruiter.


4. Voeding aanpassen:

een dressuurpaard zal alleen zo goed presteren als zijn dieet hem toelaat. Het is belangrijk is om spierontwikkeling, energie, reizen, en voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen te overwegen (zoals maagzweren en metabole problemen) bij het zoeken naar het beste dieet van een dressuurpaard.


Heb je vragen omtrent dressuurtraining en/of biomechanica?

Wil jij samen met je paard naar het volgende level?

Vraag dan raad aan onze experts via: https://paardentherapeuten.be/.../training%20.../index.html

door Paarden Therapeuten / Professionals

Waarom lessen bij een Centered Riding Instructeur?


" Waarom lessen volgen überhaupt? " zegt Valérie.

De meeste paardenliefhebbers starten in een ruiterschool om onder begeleiding de basisknepen van paardrijden onder de knie te krijgen.


Naderhand evolueert een deel naar stoppen met lessen, een ander deel blijft op variërende tijdspanne les nemen. De eersten zijn tevreden met wat er is, de laatsten willen verbeteren.


Evolueren met persoonlijke invulling van de motivatie:

 1. om een betere ruiter te worden
 2. om betere prestaties in de sport te halen
 3. om paard te helpen verbeteren.


Lessen of bijscholen ambieert de motivatie om door ervaring en kennis op te doen de betere partner van paard(en) te worden en daar geven ze je altijd een pluim voor!


Wat maakt lessen volgen bij een Centered Riding Instructeur anders?

" Centered Riding instructeurs blijven zich constant bijscholen om ook te groeien en evolueren om zo ruiters steeds beter en verfijnder te kunnen helpen. We focussen op houding en zit van de ruiter om paarden te helpen vrijer te kunnen bewegen, gebaseerd op een holistische aanpak, rekening houdend met vele variabelen:

fysieke & mentale toestand van het paard,

gebruikt materiaal, fysieke mogelijkheden van de ruiter, volwaardige inbreng van het paard volgens zijn of haar aanleg & mogelijkheden gevoel & kennis/kunde van de ruiter.


Vanuit respect, veiligheid en vertrouwen. Met als doel ontspanning en plezier voor mens en paard.


=Op maat van de combinatie wordt er gesleuteld en gebouwd, ongeacht discipline of niveau, privé of in zeer beperkte groepslessen om kwaliteit van de lessen hoog te houden. We werken aan lichaamsbewustzijn van ruiter & paard op een innovatieve & speelse manier, gebaseerd op bewezen klassieke rijkunst technieken met dankbare paarden en ‘big smile’ ruiters tot gevolg. "


Tenslotte heeft Valérie 6 vragen opgesteld om jou te helpen, ongeacht bij wie je lessen volgt, kritisch te zijn op de kwaliteit en de inhoud ervan:


1. Krijg je duidelijke antwoorden op je vragen?

2. Krijgen jij en je paard de aandacht die jullie verdienen?

3. Komt luisteren naar je paard aan bod?

4. Wordt er rekening gehouden met wat je paard je vertelt?

5. Brandt 'het vuur' in je lesgever?

6. Voel je enthousiasme en wordt je erdoor aangestoken?

Ga voor jezelf na of jij en je paard werkelijk begrepen worden en als er positief gebouwd wordt aan het niveau en kunnen van jullie beiden.


" De antwoorden op deze vragen zijn een aanzet en helpen je op je weg naar verbetering. Houden van paarden betekent bereid zijn binnen te stappen in hun leefwereld, te leren en je manier van omgang & rijden aan te passen aan hun manier van zijn. En houden van is de reden waarom we paarden in ons leven willen, toch? " - Valérie Cornille.


Heb je vragen hieromtrent? Stuur dan een mailtje naar info@paardentherapeuten.be

Of wens je een les van Valérie? contacteer Valérie direct via https://paardentherapeuten.be/.../val%25C3%25A9rie...

door Valérie Cornille - EquiStyle

Grondwerk is de basiscommunicatie. 


Tip van de week: Grondwerk is de basiscommunicatie tussen jou en je paard. 

Waarom zou een paard plots niet luisteren wanneer je iets vraagt, terwijl hij/zij dat gisteren zowel perfect deed?
Is het paard nukkig omdat hij/zij plots begint te bokken?
Of is er iets meer aan de hand?

Wil je zeker zijn dat je paard je begrijpt tijdens het grondwerk of als jij je zit kan verbeteren tijdens het rijden waardoor je paard ruimte krijgt om te bewegen?

Vind dan hier een Paarden Therapeut / Professional die jou het antwoord kan geven via https://www.paardentherapeuten.be

door Paarden Therapeuten / Professionals

Fysiotherapie versus Osteopathie voor paarden. Wat passen we toe en wanneer? 


1. Fysiotherapie:

Dierenfysiotherapie is vergelijkbaar met humane fysiotherapie kinesitherapie). De behandelingstechnieken die hier gebruikt worden, zijn dan ook hetzelfde. Denk daarbij aan massage, stretching, mobilisaties, oefentherapie, elektrotherapie en ultrasoon geluid.


Fysiotherapie heeft verschillende voordelen:

Het verbetert de mobiliteit, kracht en coördinatie, vermindert pijn en zwelling en zorgt voor een sneller herstel.


Indicaties bij paarden:

 • Revalidatie na operatie
 • Rug- en nekproblemen
 • Tendinitis, bursitis, artritis
 • Acute of chronische letsels aan spieren, pezen, ligamenten of gewrichten
 • Pijnbestrijding
 • Verstoringen in het gangpatroon
 • Wondheling en littekenverkleving
 • Artrose en ouderdomsklachten
 • Oedeem
 • Ataxie

2. Osteopathie voor paarden:


Osteopathie is een manuele behandelingsmethode die steunt op een goed onderbouwde kennis van anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie. Hierbij wordt het lichaam als één geheel beschouwd en tracht men de disbalans in het lichaam te herstellen.


Osteopathie richt zich op 3 verschillende systemen binnen het lichaam:

1. Het pariëtale systeem: dit omvat botten, gewrichten, spieren en pezen.

2. Het viscerale systeem: de organen inclusief bloedvaten, lymfe en zenuwen.

3. Het craniosacrale systeem: het systeem wat de verbinding tussen schedel en heiligbeen vormt. Dit omvat de hersenen, het ruggenmerg en de daarbij horende vliezen.


Indicaties bij paarden:


 • Rij-technische problemen: is niet meer nageeflijk, wil niet wijken voor de kuit aan één zijde, weglopen na de sprong, moeilijk aanspringen in galop, slagen naar de benen, moeite met verzamelen, …
 • Rugproblemen
 • Gedragsproblemen: singelnijd, headshakers, …
 • Luchtwegproblemen: dampigheid, prikkelende hoest, …
 • Algemene slechte conditie
 • Snel vermoeid
 • Stijfheid
 • Spijsverteringsproblemen
 • Huidproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen

Life is motion, motion is life.

" Volop van het leven kunnen genieten vertaalt zich in het vrij kunnen bewegen zonder enige vorm van klachten. Dit kan als het lichaam mooi in evenwicht is. Dit evenwicht kan verstoord raken door verschillende redenen. Osteopathie voor Dieren kan dan de oplossing zijn." zegt Debby.

Heb je een vraag over paarden osteopathie of fysiotherapie? Stuur dan een berichtje naar info@paardentherapeuten.be


#paardenosteopathie #happyhorse #paarden #experts


door Paarden Therapeuten / Professionals

TrainingDrinkt een paard 'slecht' water?


Of een paard slecht of ongezond water zal drinken varieert, maar het gevaar is niet alleen of je paard het slechte water zal drinken. 
Paarden kunnen erg goed verschillende geuren en smaken onderscheiden. Hierdoor zullen ze weigeren om te drinken, zelfs tot het punt van uitdroging, als het water vervuild is, bij langdurig stilstaand water of als hun watervoorziening plots verandert.

3 tips voor gezond drinkwater:

1. Maak de waterton/emmer/drinkbak regelmatig schoon. 
2. Zorg dagelijks voor vers drinkwater. 
3. Vind natuurlijke manieren om het water schoon te houden, bvb. met appelazijn. 

Je kan het drinkwater ook laten testen bij het labo van DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen), zo ben je zeker dat je paard gezond drinkwater ter beschikking heeft. 

Foto: Nevada Discovery Ride


#happyhorse #paardensport #paardrijden 


door Paarden Therapeuten / Professionals

Voedingsadvies: het antwoord van expert DA Hans Callewaert


Welke voeding geef jij aan je paard?
Het antwoord van onze expert DA Hans Callewaert:

Paarden zijn van nature vezeleters: Takken, struiken, uitgedroogd gras, etc. zijn de basis van een goed uitgebalanceerd rantsoen. 

De meeste gedomesticeerde paarden krijgen 2 à 3 voerbeurten per dag, terwijl de spijsvertering van een paard van nature gemaakt is om constant kleine hoeveelheden te eten. Aangezien dat de maag van het paard nauwelijks kan uitrekken, eet een paard gemiddeld 16u per dag.

Er zitten diverse energiebronnen in het krachtvoer voor paarden: suikers en zetmeel (snelle energiebronnen), maar ook vezels (langzame energiebron) en vetten (een extra energiebron). Maar opgelet met vetten: extra toevoegen van vetten is niet belangrijk aangezien een paard niet echt een 'vetverteerder' is.

Krachtvoer is niet belangrijk bij extra sportprestaties, want het is enkel nodig wanneer het ruwvoeder een tekort heeft aan eiwitten, vitamines en mineralen. Tip: Test daarom steeds ook het hooi.

Kruiden en zogezegd 'onkruiden', vb. zuring en paardenbloemen, halen mineralen diep uit de grond door hun lange wortels en brengen daardoor mineralen naar de oppervlakkige bodem die ze dan aanbieden aan gras. Kruiden bevatten veel vitamines en mineralen die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van je paard. 

De bacterieflora die aanwezig is in de darmen heeft voldoende vezels nodig voor een optimale immuniteit, vertering en energie van het paard.

De vezels in de darmen worden omgezet in vluchtige vetzuren en deze in glycogeen in lichaam. Dit is de echte energiebron voor paarden! Indien granen, suikers in de dikke darm terecht komen zorgt dit voor vergisting en productie van toxines die in de bloedbaan komen met gezondheidsproblemen als gevolg.

Granen, voordroog, kort en jong gras zijn niet aangeraden voor een gezonde spijsvertering van je paard.

Wat kan je zelf doen om je paard de noodzakelijke voedingsstoffen aan te bieden? 

Kruiden zaaien in de weide, alsook struiken en bomen aanplanten bieden een prima vezelbron voor je paard en als pluspunt zorgen de kruiden voor een gezonde bodem en een natuurlijke grasgroei. 

Heb jij nog vragen over het advies van DA Hans Callewaert? Stuur ons dan een berichtje of een mail naar info@paardentherapeuten.be

i.s.m. Paarden Therapeuten / Professionals

De Paarden Therapeuten waren 29/12/19 op bezoek bij The Old Horses Lodge voor De Warmste Dag voor paarden!


De Paarden Therapeuten waren gisteren op bezoek bij The Old Horses Lodge voor De Warmste Dag voor paarden!

Het verhogen van paardengezondheid en -welzijn is de missie van de Paarden Therapeuten en daarom steken we de handen uit de mouwen om asielpaarden vrijwillig te behandelen. #dewarmsteweek

Volgende Paarden Therapeuten hielpen mee:


 1. Sarah Harms - Paardenosteopathie bij Equine Health Care
 2. Floor van den Dungen - Communicatie & Healing bij Floor4Quality
 3. Jelle Hoorens - Paardenosteopaat bij Paardenosteopaat Jelle Hoorens
 4. Veerle Dumarey - Shiatsu-Acupressuur bij PegaCura Paarden Revalidatie, Oppas & Zorg + Pension Paddock Paradise


We kwamen met 'volle' handen langs : 200 kg Pro Fibre, voer zonder granen en laag in suikers en zetmeel, bevorderend voor de spijsvertering, geschonken door DA

Hans Callewaert van De Houtmeerschen.


The Old Horses Lodge vzw, een erkend asiel voor verwaarloosde paarden, pony's en ezels, vangt meer dan 80 dieren op te Laarne. Op een goed onderhouden terrein kan voor deze dieren, na revalidatieperiode, een liefdevolle thuis gezocht worden.


Wil jij een ook een handje helpen, een bijdrage leveren of een dier adopteren? Contacteer hen via https://www.tohl.be/


i.s.m. Paarden Therapeuten / Professionals

Voeding